Improve your english skills !

U nas znajdziesz kursy realnie dostosowane do potrzeb dorosłych.  Zajęcia tematyczne, jasne wyłożenie oraz powtórzenie gramatyki, wzbogacenie słownictwa, dialogi symulacyjne, konwersacje na każdy temat czy też poszerzenie wiedzy ogólnej w języku obcym to założenia naszych kursów.

Tak przyjęta metoda pracy pozwala słuchaczom na:
- nabycie pewności siebie w używaniu języka angielskiego,   
- wzmocnienie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania,   
- poprawienie wymowy w języku angielskim i zwiększenie poprawności gramatycznej,   
- rozwinięcie zasobów słownictwa,   
- nabycie umiejętności pomocnych w efektywnej nauce
- poszerzenie ogólnej wiedzy i wymianę światopoglądową w języku angielskim.

Od pierwszych zajęć, nasi lektorzy stosują komunikatywną metodę nauczania języka angielskiego, która zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach. Dla rozluźnienia, w trakcie zajęć lektorzy organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy po prostu zwykłej rozmowy w obcym języku. Przeprowadzając zaś improwizacje, symulujące realne sytuacje, lektorzy solidnie przygotowują słuchaczy do funkcjonowania w kontekście anglojęzycznym.

Podczas zajęć lektorzy skupiają się na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie), ale kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej i specjalistycznej.

Oprócz kursów standardowych, proponujemy również kursy specjalistyczne, kursy przygotowujące do egzaminów, kursy konwersacyjne z lektorem polskim bądź native oraz innowacyjne kursy dla rodziców z maluszkami, podczas których rodzice uczą się, a dzieci bawią w angielskiej atmosferze.

Wszystkie zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (4-6 os), a nasi lektorzy (polscy i Native) dbają nie tylko o Wasze postępy w nauce języka ale też o przyjazną atmosferę.


Kursy ogólne dla dorosłych

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 PRE-INTERMEDIATE 1 30 1050 zł
 INTERMEDIATE 1 30 1050 zł
 UPPER-INTERMEDIATE  1 30 1050 zł
 ADVANCED  1 30 1050 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 PRE-INTERMEDIATE 2 60 2000 zł
 INTERMEDIATE 2 60 2000 zł
  UPPER-INTERMEDIATE 2 60 2000 zł
 ADVANCED  2 60 2000 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy specjalistyczne 

KURS LICZBA GODZIN CENA*
 BIZNESOWY 1 30 1300 zł
 PRAWNICZY 1  30 1300 zł
 EKONOMICZNO-KSIĘGOWY 1 30 1300 zł
 MEDYCZNY 1 30 1300 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

KURS LICZBA GODZIN CENA*
 BIZNESOWY 2 60 2600 zł
 PRAWNICZY 2  60 2600 zł
 EKONOMICZNO-KSIĘGOWY 2 60 2600 zł
 MEDYCZNY 2 60 2600 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy konwersacyjne

KURS LICZBA GODZIN* CENA*
 KONWERSACJE 1 30 1050 zł
 KONWERSACJE 2 60 2000 zł
Zajęcia raz lub 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy dla rodziców z dziećmi

KURS LICZBA GODZIN* CENA*
 FAMILY 1 30 1050 zł
 FAMILY 2 60 2000 zł
Zajęcia raz lub 2 razy w tygodniu po 90 min

*Cena zawiera 1 semestr nauki, obejmujący określoną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych  (45 min.) dla danego kursu.


Płatności:

Płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu gotówką (w szkole) lub przelewem z zaznaczeniem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, język, nazwa kursu.

Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty.


Informacje i zapisy: tel. 22 614 33 02, zapisy@salut.waw.pl lub Zapisy

Myśli

Success has a simple formula: do your best, and people may like it

- Sam Ewing -