English is fun !

Dla młodzieży przygotowaliśmy specjalny program nauczania oparty na komunikacji oraz wdrożeniu solidnej wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Rzetelne podejście do gramatyki i słownictwa, niewielkie grupy oraz przyjazna atmosfera pozwolą młodzieży  na swobodne i poprawne posługiwanie się językiem.  

Nasze kursy opierają się na różnorodnych, najnowszych metodach i technikach prowadzenia zajęć, co pozwala na rozwijanie jednocześnie wszystkich czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania. Dodatkowo, uczestnicy kursu poznają kulturę i zagadnienia związane z krajami anglojęzycznymi.

Nierozerwalną i jednocześnie bardzo ważną częścią kursu jest ocena postępów dziecka. Nauczyciel odnotowuje swoje uwagi przez cały okres trwania kursu, biorąc pod uwagę różne formy aktywności: pracę na lekcji, prace domowe, gry językowe oraz testy.  Dbamy o systematyczne sprawdzanie przerobionego materiału, co pozwala na rzetelną ewaluację pracy uczniów.

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału uczestników kursu na zajęciach oraz zagwarantowanie optymalnych warunków do efektywnej nauki języka, dla wszystkich grup wiekowych zapewniamy naukę w kameralnych grupach 4-6 osobowych. 


Kursy dla gimnazjalistów

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 ELEMENTARY 1 30 750 zł
 PRE-INTERMEDIATE 1 30 750 zł
 INTERMEDIATE 1 30 750 zł
 UPPER-INTERMEDIATE 1 30 750 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 ELEMENTARY 1 60 1450 zł
 PRE-INTERMEDIATE 1 60 1450 zł
 INTERMEDIATE 1 60 1450 zł
 UPPER-INTERMEDIATE 1 60 1450 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy dla licealistów

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 INTERMEDIATE 1 30 750 zł
 UPPER-INTERMEDIATE 1 30 750 zł
 ADVANCED  1 30 750 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 INTERMEDIATE 2 60 1450 zł
 UPPER-INTERMEDIATE 2 60 1450 zł
 ADVANCED  2 60 1450 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

 *Cena zawiera 1 semestr nauki, obejmujący określoną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych  (45 min.) dla danego kursu.


Płatności:

Płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu gotówką (w szkole) lub przelewem z zaznaczeniem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wiek, język, nazwa kursu.

Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty.

SALUT
Volkswagen Bank: 82 2130 0004 2001 0579 5885 0001

Informacje i zapisy: tel. 22 614 33 02, zapisy@salut.waw.pl lub Zapisy

Myśli

The secret of success is constancy to purpose.

- Benjamin Disraeli -Kursy językowe

Wyjazdy językowe

Kolonie i obozy