Your success is ours !

Uczysz się języka i chcesz sprawdzić swój poziom, nie zwlekaj! Przystąp do oficjalnych egzaminów KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS i BEC.

KET (KEY ENGLISH TEST) jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kandydaci na egzamin KET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego. Przygotowanie do KET wymaga ok. 180-200 godzin nauki języka angielskiego. Dyplom KET, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym. Kandydaci na egzamin PET powinni posiadać umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Przygotowanie do PET wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego. Dyplom PET, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego. Dyplom FCE jest ważny bezterminowo.

CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH) cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie. CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Dyplom CAE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo. Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH) jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania. CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. CPE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.  DyplomCPE jest ważny bezterminowo.

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin z angielskiego uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe w Polsce i na świecie. Obecnie test ten uznaje już ponad 2000 instytucji w Stanach Zjednoczonych i niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii.

BEC to egzaminy uznawane przez największe firmy na całym świecie. Sprawdzają znajomość języka angielskiego osób posługujących się nim w pracy biurowej oraz w kontaktach międzynarodowych.

Od lat zajmujemy się przygotowywaniem uczniów do egzaminów na wszystkich poziomach i to z ogromnym sukcesem!!! Nasi uczniowie bez problemu zdają bowiem wszystkie egzaminy i to z rewelacyjnymi wynikami!

Jako jedna z nielicznych szkół językowych, motywujemy już do zdawania egzaminów naszych najmłodszych uczniów, dzięki czemu zarówno dzieci jak i ich rodzice śledzą na bieżąco postępy językowe.
Przygotowujemy już do egzaminów  KET (A1, A2) dzieci w wieku 8-12 lat. Młodzieży proponujemy kursy przygotowawcze do egzaminów PET, FCE (B1, B2), a osobom dorosłym kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów..

Prowadzimy również zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego maturalnego. 


Płatność:

Płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu gotówką (w szkole) lub przelewem z zaznaczeniem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, język, nazwa kursu i termin.

Informacje i zapisy: tel. 22 614 33 02, zapisy@salut.waw.pl lub Zapisy

Myśli

The secret of success is constancy to purpose.

- Benjamin Disraeli -