Kontakt


Szkoła Językowa Salut 

Tel.: (22) 614 33 02
Tel.:  512 45 40 40

e-mail: zapisy@salut.waw.pl

Numer konta

SALUT
mBank: 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, język, nazwa kursu.

Wyjazdy językowe i kolonie

Tel.: (22) 614 33 02
e-mail: info@salut.waw.pl

Numer konta

SALUT
mBank.: 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, termin i nazwa wyjazdu.

Salut  - wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach europejskich.
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA.