Le français en marche !

Dla młodzieży przygotowaliśmy specjalny program nauczania oparty na komunikacji oraz wdrożeniu solidnej wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Rzetelne podejście do gramatyki i słownictwa, niewielkie grupy oraz przyjazna atmosfera pozwolą młodzieży  na swobodne i poprawne posługiwanie się językiem.  

Nasze kursy opierają się na różnorodnych, najnowszych metodach i technikach prowadzenia zajęć, co pozwala na rozwijanie jednocześnie wszystkich czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania. Dodatkowo, uczestnicy kursu poznają kulturę i zagadnienia związane z krajami francuskojęzycznymi.

Nierozerwalną i jednocześnie bardzo ważną częścią kursu jest ocena postępów dziecka. Nauczyciel odnotowuje swoje uwagi przez cały okres trwania kursu, biorąc pod uwagę różne formy aktywności: pracę na lekcji, prace domowe, gry językowe oraz testy.  Dbamy o systematyczne sprawdzanie przerobionego materiału, co pozwala na rzetelną ewaluację pracy uczniów.

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału uczestników kursu na zajęciach oraz zagwarantowanie optymalnych warunków do efektywnej nauki języka, dla wszystkich grup wiekowych zapewniamy naukę w kameralnych grupach 4-6 osobowych.


Aktualnie wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie. Więcej informacji na www.jezykionline.com.pl

Wybierz swój rytm! Możliwe również kursy miesięczne i trymestralne, a także zajęcia 60 i 45 minutowe.

Kursy dla gimnazjalistów - stacjonarne

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 ELEMENTAIRE 1 30 1050 zł
 PRE-INTERMEDIAIRE 1 30 1050 zł
 INTERMEDIAIRE 1 30 1050 zł
 INTERMEDIAIRE SUPERIEUR 1 30 1050 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 ELEMENTAIRE 2 60 2000 zł
 PRE-INTERMEDIAIRE 2 60 2000 zł
 INTERMEDIAIRE 2 60 2000 zł
 INTERMEDIAIRE SUPERIEUR 2 60 2000 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy dla licealistów - stacjonarne

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 INTERMEDIAIRE 1 30 1050 zł
 INTERMEDIAIRE SUPERIEUR 1 30 1050 zł
 AVANCE  1 30 1050 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 INTERMEDIAIRE 2 60 2000 zł
 INTERMEDIAIRE SUPERIEUR 2 60 2000 zł
 AVANCE  2 60 2000 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

 *Cena zawiera 1 semestr nauki, obejmujący określoną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych  (45 min.) dla danego kursu.


Płatności:

Płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu gotówką (w szkole) lub przelewem z zaznaczeniem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wiek, język, nazwa kursu.

Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty.

Informacje i zapisy: tel. 22 614 33 02, zapisy@salut.waw.pl lub Zapisy

Myśli

Le succčs n'est pas un but mais un moyen de viser plus haut.

- Pierre de Coubertin -