Kursy dla firm


Oferujemy Państwu kursy z języków

    - europejskich (w tym: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski)
    - kursy polskiego dla obcokrajowców (Polish for Foreigners)

Prowadzimy kursy i szkolenia z:

    - języka ogólnego,
    - języka biznesu,
    - języka specjalistycznego i branżowego,

jak i zajęcia konwersacyjne na każdym poziomie zaawansowania.

Program kursu oraz forma szkolenia dostosowywane są ściśle do potrzeb Klienta, zatem w każdym przypadku największy nacisk kładziemy na te elementy, które najbardziej odpowiadają profilowi danej firmy.

Etapy realizacji szkoleń językowych

Etap 1.
· Analiza potrzeb językowych Państwa firmy
· Spotkanie z lektorem
· Test kompetencyjny
· Jasne i mierzalne określenie oczekiwanych postępów
· Ustalenie grafiku zajęć oraz określenie ram czasowych szkolenia 

Etap 2.
· Monitorowanie procesu nauczania (hospitacje – precyzyjna kontrola nad postępami osób szkolonych)
· Systematyczna ewaluacja postępów w nauce – weryfikacja motywacji do nauki
· Indywidualne raporty frekwencji i postępów pracowników w nauce (częstotliwość – na życzenie klienta) 

 Etap 3.
· Końcowy raport osiągnięć poszczególnych słuchaczy oraz całej grupy
· Certyfikat ukończenia szkolenia
· Testy ewaluacyjne ukazujące poczynione postępy w nauce


Myśl

Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.

 - Antoni Czechow -

Kursy językowe

Wyjazdy językowe

Kolonie i obozy