L'italiano dal vivo !

U nas znajdziesz kursy realnie dostosowane do potrzeb dorosłych.  Zajęcia tematyczne, jasne wyłożenie oraz powtórzenie gramatyki, wzbogacenie słownictwa, dialogi symulacyjne, konwersacje na każdy temat czy też poszerzenie wiedzy ogólnej w języku obcym to założenia naszych kursów.

Tak przyjęta metoda pracy pozwala słuchaczom na:
- nabycie pewności siebie w używaniu języka włoskiego,   
- wzmocnienie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania,   
- poprawienie wymowy w języku włoskim i zwiększenie poprawności gramatycznej
- rozwinięcie zasobów słownictwa,   
- nabycie umiejętności pomocnych w efektywnej nauce
- poszerzenie ogólnej wiedzy i wymianę światopoglądową w języku włoskim.

Od pierwszych zajęć, nasi lektorzy stosują komunikatywną metodę nauczania języka włoskiego, która zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach. Dla rozluźnienia, w trakcie zajęć lektorzy organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy po prostu zwykłej rozmowy w obcym języku. Przeprowadzając zaś improwizacje, symulujące realne sytuacje, lektorzy solidnie przygotowują słuchaczy do funkcjonowania w kontekście włoskojęzycznym.

Podczas zajęć lektorzy skupiają się na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie), ale kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej i specjalistycznej.

Oprócz kursów standardowych, proponujemy również kursy specjalistyczne, kursy przygotowujące do egzaminów, kursy konwersacyjne z lektorem polskim bądź native oraz innowacyjne kursy dla rodziców z maluszkami, podczas których rodzice uczą się, a dzieci bawią w włoskiej atmosferze.

Wszystkie zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (4-6 os), a nasi lektorzy (polscy i Native) dbają nie tylko o Wasze postępy w nauce języka ale też o przyjazną atmosferę.


Kursy ogólne dla dorosłych

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 PODSTAWOWY 1 30 750 zł
 ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY NIŻSZY 1 30 750 zł
 ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY 1 30 750 zł
 ZAAWANSOWANY 1 30 750 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

POZIOM LICZBA GODZIN CENA*
 PODSTAWOWY 2 60 1450 zł
 ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY NIŻSZY 2 60 1450 zł
 ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY 2 60 1450 zł
 ZAAWANSOWANY 2 60 1450 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy specjalistyczne 

KURS LICZBA GODZIN CENA*
 BIZNESOWY 1 30 1300 zł
 PRAWNICZY 1  30 1300 zł
 EKONOMICZNO-KSIĘGOWY 1 30 1300 zł
 MEDYCZNY 1 30 1300 zł
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min

KURS LICZBA GODZIN CENA*
 BIZNESOWY 2 60 2600 zł
 PRAWNICZY 2  60 2600 zł
 EKONOMICZNO-KSIĘGOWY 2 60 2600 zł
 MEDYCZNY 2 60 2600 zł
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy konwersacyjne

KURS LICZBA GODZIN* CENA*
 KONWERSACJE 1 30 850 zł
 KONWERSACJE 2 60 1700 zł
Zajęcia raz lub 2 razy w tygodniu po 90 min

Kursy dla rodziców z dziećmi

KURS LICZBA GODZIN* CENA*
 FAMILY 1 30 950 zł
 FAMILY 2 60 1900 zł
Zajęcia raz lub 2 razy w tygodniu po 90 min

*Cena zawiera 1 semestr nauki, obejmujący określoną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych  (45 min.) dla danego kursu.


Płatności:

Płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu gotówką (w szkole) lub przelewem z zaznaczeniem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, język, nazwa kursu.

Możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty.

SALUT
Volkswagen Bank: 82 2130 0004 2001 0579 5885 0001

Informacje i zapisy: tel. 22 614 33 02, zapisy@salut.waw.pl lub Zapisy

Myśli

La fortuna sia arbitra della metą delle azioni nostre, ma che ce ne lasci governare l'altra metą.

- Niccolņ Machiavelli -Kursy językowe

Wyjazdy językowe

Kolonie i obozy